Toertocht Kingsday Classics Krimpenerwaard rij je op eigen risico!

Deze toertocht is PERTINENT geen rally, er is dus geen tijdslimiet aan verbonden. Doe geen gekke dingen en breng de overige weggebruikers en mededeelnemers niet in gevaar. Volg je voorganger niet blindelings, maar blijf opletten in het verkeer. Houd de snelheid niet te hoog en houd je aan de snelheidslimieten.

Reglement.

Deelname aan een dag als deze geschied geheel en enkel voor eigen risico.
Tijdens deze dag gelden de wettelijke verkeersregels, zoals opgenomen in de Wegenverkeerswet 1994 en de wet Administratiefrechtelijke Handhaving verkeersvoorschriften ( A.P.K. gekeurd en verzekerd ).
Parkeren voor deelnemers is alleen toegestaan op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.
Houd rekening met de overige bezoekers van het terrein.
Houd het terrein netjes en ruim na afloop je eigen rommel op, er zullen zeker vuilnisbakken staan.

Wil je niet je kenteken op de foto/film neem hier dan zelf maatregelen voor, bv het plaatsen van een showkenteken, welke voor de rit weer verwijderd dient te worden.
Drank en/of drugsgebruik noch het verstoren van de openbare orde is niet toegestaan.
Roekeloos en agressief rijgedrag tijdens deze dag worden niet getolereerd.

De bestemmingsverkeer wegen uitsluitend berijden in de aangegeven richting van de route.

Aldaar met aangepaste snelheid en vooral opletten op fietsers het is eigenlijk hun domein.

De organisatoren kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor materiele, morele, fysische en/of mentale schade veroorzaakt door één of meerdere bezoekers t.o. van andere bezoekers of derden.
Schade ( inclusief diefstal ) opgelopen tijdens deze dag zijn voor verantwoording en rekening van de desbetreffende persoon en kunnen onder geen enkel beding aan de organisatoren worden toegerekend. De organistoren kunnen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

De organisatoren behouden zich het recht voor bezoekers c.q. deelnemers van dit evenement te verwijderen, als zij zich niet aan de regels houden.

EIGENLIJK KOMT HET EROP NEER; HOU HET GEZELLIG, HOU HET NETJES,
DOE GEEN GEKKE DINGEN EN MAAK ER EEN LEUKE DAG VAN!